KZ Dachau

V roce 2013 jsem v rámci služebních povinností navštívil koncentrační tábor Dachau. Zde nabízím ke shlédnutí fotoreport z této návštěvy, doplněný o volně dostupné texty o tomto objektu na internetu.

Dovolím si podotknout, že tímto příspěvkem nic neschavlujeme ani nepodporujeme, jedná se pouze o fotoreport z naučné cesty za poznáním.


———————————————-

Koncentrační tábor Dachau (německy: Konzentrationslager Dachau či KZ-Dachau) byl první nacistický koncentrační tábor určený pro politické vězně. Nacházel se na pozemku opuštěné muniční továrny poblíž města Dachau, které leží přibližně 16 km severozápadně od Mnichova v jižním Německu.

DSCN1248

Tento tábor otevřený 22. března 1933 byl první stálým koncentračním táborem pro politické vězně založeným vládní koalicí Národně socialistickou německou dělnickou stranou (NSDAP) a Německé nacionální straně lidové (rozpuštěna 6. července 1933). Heinrich Himmler, někdejší policejní ředitel v Mnichově, oficiálně tábor popsal jako „první koncentrační tábor pro politické vězně.“

DSCN1268

Dachau posloužil jako prototyp a modelový příklad pro ostatní nacistické koncentrační tábory, které jej následovaly. Jeho základní organizace, vzhled, stejně jako plány budov, byly navrženy jedním z velitelů tábora Theodorem Eicke a posléze byly použity i při výstavbě dalších táborů. Eicke navrhl oddělený bezpečností tábor nacházející se poblíž velitelského centra, který se skládal z obytných čtvrtí, administrativy a vojenských tábor. Sám Eicke se stal vrchním inspektorem všech koncentračních táborů a byl přímo zodpovědný za výstavbu ostatních táborů podle tohoto modelu.

Celkem prošlo táborem přes 200 tisíc vězňů z třiceti zemí, z nichž dvě třetiny tvořili političtí vězni a téměř třetinu tvořili Židé. Původně byl tábor určen jen pro 5000 vězňů a vězněni zde měli být především lidé, na které byla uvalena vazba. Postupem času sem byli posíláni i odpůrci režimu, kněží a řeholníci, Židé nebo také homosexuálové. Uvádí se, že v táboře zemřelo celkem 25 613 vězňů a dalších téměř 10 tisíc mělo zemřít v pobočných táborech. Mezi příčiny úmrtí patřily převážně nemoci, podvýživa a sebevraždy. Počátkem roku 1945 v táboře vypukla tyfová epidemie. Při následné evakuaci většina oslabených vězňů zemřela.

Společně s výrazně větším vyhlazovacím táborem Auschwitz-Birkenau se stal koncentrační tábor Dachau pro mnoho lidí symbolem koncentračních táborů. Konzentrationslager (KZ) Dachau rovněž zůstává v paměti lidí, neboť se jednalo o druhý koncentrační tábor osvobozený britskými nebo americkými silami. Tudíž se jednalo o jedno z prvních míst, které Západu odhalilo prostřednictvím novinářů a filmových kronik realitu nacistické brutality. Tábor byl osvobozen 29. dubna 1945 americkými jednotkami, které nalezly v uzavřeném táboře 30 000 vězňů. Téhož dne došlo k masakru části zajatých strážných.

Některé osobnosti vězněné v koncentračním táboře Dachau

Na seznamu vězňů se nacházelo mnoho osobností veřejného života, jako starostové, komunální politici, poslanci a šlechtici; řada vydavatelů novin a časopisů; mnoho známých a tedy vlivných spisovatelů. Byli sem sváženi lidé různých mediálně aktivních povolání s vlivem na veřejnost, jako hudebníci, skladatelé a právníci. Od konce roku 1940 byli z různých jiných táborů do Dachau svážení již dříve zatčení duchovní různých konfesí, kteří byli koncentrováni v kněžském bloku.

Mezi vězně patřily i tyto osobnosti z českých zemí:
Prof. ThDr. Josef kardinál Beran
Josef Čapek
P. Richard Henkes
Profesor Ing. arch. Jiří Kroha
ThDr. Štěpán Maria kardinál Trochta
P. Engelmar Hubert Unzeitig
František Fischer (vzpěrač, olympionik)
Dom Arnošt Vykoukal, opat
P. Engelbert Blöchl, cisterciácký kněz
Vojtěch Preissig, malíř, grafik a odbojář

DSCN1300

Zdroj textu: Wikipedie

 

KZ Dachau » KZ Dachau
DSCN1248.JPG
DSCN1259.JPG
DSCN1260.JPG
DSCN1263.JPG
DSCN1266.JPG
DSCN1268.JPG
DSCN1271.JPG
DSCN1272.JPG
DSCN1276.JPG
DSCN1278.JPG
DSCN1279.JPG
DSCN1280.JPG
DSCN1281.JPG
DSCN1283.JPG
DSCN1284.JPG
DSCN1300.JPG
DSCN1328.JPG
DSCN1332.JPG
DSCN1333.JPG
DSCN1334.JPG
DSCN1336.JPG
DSCN1337.JPG
DSCN1340.JPG
DSCN1341.JPG
DSCN1342.JPG
DSCN1343.JPG
DSCN1344.JPG
DSCN1345.JPG
DSCN1346.JPG
DSCN1349.JPG
DSCN1351.JPG
DSCN1368.JPG
DSCN1369.JPG
DSCN1371.JPG
DSCN1372.JPG
DSCN1373.JPG
DSCN1374.JPG
DSCN1375.JPG
DSCN1376.JPG
DSCN1377.JPG
DSCN1378.JPG
DSCN1379.JPG
DSCN1380.JPG
DSCN1382.JPG
DSCN1383.JPG
DSCN1384.JPG
DSCN1385.JPG
DSCN1386.JPG
DSCN1387.JPG
DSCN1388.JPG
DSCN1389.JPG
DSCN1390.JPG
DSCN1391.JPG
DSCN1392.JPG
DSCN1393.JPG
DSCN1394.JPG
DSCN1395.JPG
DSCN1396.JPG