Christian Frederik von Schalburg


5776958-obersturmbannfhrerVelitel jednotky Frikorps Danmark od 1.3.1942 do 2.6.1942.
Christian Frederik von Schalburg se narodil 15.4.1906 v Zmeinogorsku, v Rusku, jako nejstarší ze tří dětí, otci Augustu Theodoru Schalburgovi a jeho manželce Heleně Schalburg.
Jeho otec se narodil roku 1879 v Nyborgu a jeho matka Elena Vasiljevna rozená von Starizki Siemianowska se narodila roku 1882 na Ukrajině v ruské šlechtické rodině. Ještě jako chlapec von Schalburg získal vojenské vzdělání v carském kadetském sboru a žil v Rusku až do říjnové revoluce v roce 1917, kdy utekl s rodinou do Dánska. Tyto dramatické události způsobily mu dlouhou nenávist k Rusku a kumunistům.

V roce 1920 se mladý von Schalburg s rodinou přestěhoval z Hellerupu do Vibevej 14 v Kodani, a v roce 1922 se rodina přestěhovala do Borups Allé 4, odkud odešel z domova.

V roce 1927 v Kodani byl považován za nevhodného pro vojenskou službu.

Nicméně dne 18. října 1929 se nadporučík Schalburg oženil. Jeho nevěstou byla o čtyři roky mladší svobodná baronka Helga Frederikke von Bülow.

Dne 22. listopadu 1934 jeho manželka porodila svého syna, který byl pokřtěn jako Aleksander Schalburg.

V roce 1935 sloužil v hodnosti nadporučíka v Dánské Královské Gardě.

Od roku 1937 (a až do své smrti) je veden jako kapitán v Dánské Královské Gardě.

SchalburgV Dánské Královské Gardě byl nakonec popsán jako „nestabilní a pro armádu možná nebezpečný člověk“. V dopise králi obhájil sám sebe jako oběť židovského pomluvy.
Od roku 1939 von Schalburg vedl pobočku mládeže (NSU) z národně socialistické dělnické strany Dánska (DNSAP), kde se stal velmi populární. Ten stejný rok on a skupina členů NSU nazývaná „bloddrengene“ (krvaví chlapci) byli mezi dánskými dobrovolníky, kteří odešli bojovat do finské zimní války proti SSSR v letech 1939-1940. Byl tedy v zahraničí, když Dánsko bylo obsazeno nacistickým Německem dne 9. dubna 1940. Přes jeho národně socialistické přesvědčení byl hluboce zoufalý, že se Dánsko vzdalo téměř bez boje.

V září 1940 se souhlasem dánského armády a krále von Schalburg vstoupil do Waffen-SS a byl přidělen k divizi SS Wiking jako SS-Hauptsturmführer.

V únoru 1941 von Schalburg navrhl svému příteli, vedoucí DNSAP Fritsi Clausenovi, vytvoření dánské jednotky SS, „Regimentu Dannebrog“, která by sám velel.

Během operace Barbarossa von Schalburg sloužil u divizního štábu divize Wiking. Byl vyznamenán Železným křížem 2. a 1. třídy.

Dne 27. února 1942 von Schalburg dorazil k Frikorps Danmark do Treskau a 1. března mu bylo svěřeno velení jednotky, kde byl nyní zařazen jako SS-Sturmbannführer.

SS dali von Schalburgovi tuto příležitost, především z důvodu jeho politické spolehlivosti a ochoty poskytnout svým jednotkám požadované ideologické školení, a také proto, že měl dobré vztahy se svými podřízenými, tudíž všechny vlastnosti, které jeho předchůdci C.P. Kryssingovi chyběly.

136952

Von Schalburg se svými vojáky.

Dne 8. května 1942 byl von Schalburg letecky převezen Junkersem Ju 52 s částmi jednotky do děmjanského kotle.

Dne 2. června 1942 von Schalburg zahájil první útočné operace Frikorpsu Danmark. V katastrofě, která následovala po špatně plánovaném útoku, se von Schalburg přesunul směrem k přední linii, aby jeho vojáci pokračovali v útoku, místo aby se schovávali v dělostřelecké palbě, šlápl ale na minu a o chvíli později byl zabit střepinou z ruského dělostřeleckého granátu. Následná „záchrana“ jeho mrtvoly odhalila rozsáhlá zranění, včetně chybějící nohy.

Dne 3. června 1942 bylo von Schalburg tělo přepraveno v rakvi zahalené v Dánské vlajce na hřbitov u malé vesnice Biakovo v oblasti Demjansk. Velící důstojník SS Divise Totenkopf SS-Brigadeführer Hellmuth Becker mluvil na jeho pohřbu.

jbhikhgbl

Přeprava von Schalburgova těla.

 

jhgvfgukcvh

Von Schalburgův hrob.

Ve stejný den, Reichsführer-SS Heinrich Himmler in memoriam povýšil von Schalburga na SS-Obersturmbannführera, s účinností od 1. června.

V Dánsku noviny DNSAP „Faedrelandet“ (Vlast) naplnily titulní stránku zprávami o padlém veliteli, zatímco vzpomínková bohoslužba za von Schalburga byla narušena protesty křičících studentů.

not

Denní rozkaz, mluvící o von Schalburgově smrti.