Mobilizace na Pláni


Skupinová fotografie před pěchotním srubem T-S 20 Pláň, kde jsme se vyfotografovali stejně jako tomu činili němečtí vojáci před 85 lety.
Foto: Ondra Gelbič

V sobotu 23. září 2023 jsme se zúčastnili nultého ročníku akce „Mobilizace na Pláni“, kterou přichystal klub vojenské historie T-S 20 Pláň. Označení nultý, je trochu zavádějící, protože jde spíše o přemístění akcí, realizovaných v minulosti v nedalekém Stárkově, na nové místo. Náš klub byl již v květnu osloven, jestli by se příprav aktivně nezúčastnil a nezaštítil, jak je u nás zvykem, „nepřátelskou“ stranu – německou složku Wehrmachtu – Heer. Stejně tak jsme si vzali na starost i ztvárnění sudetoněmecké bojůvky v první ze dvou chystaných ukázek.

Ranní porada a nastínění průběhu chystaných ukázek.
Foto: Martin Ehl

Organizace pro nás byla tentokrát vskutku obtížným úkolem, neboť v tomto termínu se uskutečnilo hned několik akcí se stejným tématem. Navíc jsme byli osloveni, jestli by bylo možné pomoc s přípravami akce v Sokolnicích, kde jsme před dvěma lety měli na starost opět německou stranu. Člověk nemůže být na dvou místech naráz, a tak jsem alespoň přislíbil pomoc s organizací, kterou v Sokolnicích zajišťovali naši dlouholetí kamarádi z KVH Schwarzach. Ty podpořili další kolegové z KVH Ostwind, KVH Sturmtruppen, KVH Osten a mnoho dalších. Výsledek můžete shlédnout na fotografiích Zdeňka Sedláka ZDE.

Zpět k akci v malebném kraji Broumovska, kde se nalézá i pěchotní srub T-S 20 Pláň. Spolu s organizátory jsme se shodli na konceptu dvou ukázek. První představovala střet sudetoněmecké bojůvky tzv. Henleinovců s ozbrojenými složkami československého státu – SOS. V této ukázce jsme vytvořili dvě skupinky po osmi povstalcích a ze dvou směrů přepadli dvoučlennou hlídku strážící hraniční přechod. Díky velké převaze trval přepad jen krátký okamžik. Avšak euforie z vítězství netrvala dlouho a skupina byla rozehnána posilami z týlu, které přišly hlídce na pomoc. První ukázka tedy připomínala skutečné události, které se nejen na Broumovsku odehrávaly celý ponurý podzim roku 1938 a v nedalekých obcích po sobě zanechaly mnoho pomníčků a lidských tragédií. Její průběh si přiblížíme díky skvělé galerii fotografa Martina Ehla.

Poklidný den na kontrolním stanovišti se začal komplikovat nalezením kontrabandu, který se pokusil propašovat jeden z místních obyvatel.
Foto: Martin Ehl

Nedaleko odtud se již připravuje k útoku početná skupina Henleinovců.
Foto: Martin Ehl

Útok trval jen malý okamžik a oba příslušníci finanční stráže jsou donucení ke složení zbraní. Následovalo fotografování tohoto pomíjivého vítězství.
Foto: Martin Ehl

To bylo ovšem přerušeno prudkým protiútokem československé armády, která Henleinovce donutila ke zběsilému úprku, který následovalo téměř měsíční skrývání v relativním bezpečí nedalekých Adršpašsko-teplických skal.
Foto: Martin Ehl

Následovala druhá ukázka, která měla ztvárnit to, jak by to asi vypadalo, kdyby neproběhl Mnichov, Československo se bránilo agresi nacistického Německa a došlo k útoku na budovanou linii těžkého opevnění. V tomto hypotetickém boji byly sousední nedokončené objekty „oslepeny“ dělostřeleckou palbou a zadýmením, pod kterým se útočná skupina německých vojáků, které jsme přestavovali, dostala až těsně k objektu, kde zaujala postavení ve výkopu nedokončené obvodové překážky, v kráterech po dělostřeleckých granátech a podobně. Sám objekt v té době čelil přímé palbě dělostřelectva. Tyto efekty si vzali na starost pyrotechnici z party Pyromaniac Sfx, které dobře znáte z našeho filmu Leegion 1945, ve kterém se nám starali o efekty v bojových střetech. Následovalo přiblížení malé ženijní skupiny až k samotnému objektu, kde proběhl neúspěšný pokus o odpálení hlavních zbraní levé střelecké místnosti srubu. Po tomto neúspěchu byla německá jednotka odražena protiútokem československých vojsk a na místě padlo mnoho jejich vojáků. Šlo samozřejmě o fikci, která byla částečně inspirována děním na západní frontě v roce 1940, kde k boji s těžkými objety Maginotovi linie skutečně došlo. Útok na tyto bunkry si německá armáda cvičila právě na srubech příhraničního opevnění v celém prostoru Čech i Sudet, na jejichž podstoupeném území mnoho z nich skončilo po Mnichovském diktátu. Průběhem bitevní ukázky nás provedou fotografie z vícero zdrojů.

Ve výchozích postavení panuje dobrá nálada, všichni s napětím očekávají povel k útoku.
Foto: Ondra Gelbič

Pod hustou dělostřeleckou palbou a krytem zadýmení se jednotky dostávají až těsně k pevnostní linii.
Foto: KVH Drkolnov

Hlavní zbraně a pozorovací prvky objektu jsou pod hustou palbou dělostřelectva i pěchotních zbraní čety.
Foto: KVH Drkolnov

Dva němečtí ženisté, kterým se jako jediným podařilo proplížit až k objetu, vhodili před střílny hlavních zbraní ženijní nálož. I když výbuch vypadal hrozivě, objektu nijak neuškodil a ten pokračoval v boji.
Foto: Martin Ehl

Těžce zdecimované útočníky nakonec definitivně zmohl protiútok z týlu československé obranné linie. Zbytky přeživších se stáhli do výchozího postavení pod těžkou palbou jak pěchoty, tak samotného srubu, který jejich útok přečkal bez většího poškození.
Foto: KVH Drkolnov

Ačkoli šlo o nultý ročník, tak reakce návštěvníků, tak i účastníků, byly velmi pozitivní, což nás velmi těší.  Na další ročník máme již spoustu nových idejí a plánů, takže pokud vše dopadne dobře, bude se na co těšit.  Za klub KVH Schwarzwald mnohokrát děkujeme našim kamarádům, kteří se na realizaci této akce podíleli na „německé“ straně: KVH VVP Milovice, KVH Drkolnov, KVH Gardekorps Praha z.s.  a KVH Elbe i našim milým „nepřátelům“ a především všem organizátorům. Poslední dík pak patří fotografům, jejichž fotografie jsme zde prezentovali.

/J/