P.O.W. Camp 1945 – Křivsoudov 2020


12. září 2020 jste nás mohli potkat na dni české historie v Křivsoudově na Benešovsku. Tato komornější akce představovala konec druhé světové války na západní frontě, kdy se proudy německých vojsk a civilistů snažily dostat do západní zóny, kterou samozřejmě upřednostnily před sovětským zajetím. Náš klub se zúčastnil v podobě německých vojsk, které dosáhli britské demarkační linie, a podařil se jim tak úspěšný ústup do vytouženého zajetí. Zajatecký tábor, kterého jsme byli součástí, byl situován u krásné historické fary, jejíž útroby obsadil štáb britské správy zajateckého tábora. Dvůr patřil sběru zbraní, parkovišti, skladu, nebo třeba britskému polnímu lazaretu. Náš úděl byl za ostnatým drátem na přilehlé louce, kde nám ke štěstí stačily, pro nás tak typické stany z celtových dílců, deka a kousek chleba.
V průběhu dne mohli diváci několikrát zhlédnout komentovanou prohlídku celého tábora. Mimo „náš“ tábor, byl k vidění i tábor americké armády s několika vozidly a dále vystavená technika současné armády České republiky. Ve 13 a 16 hodin pak diváky čekaly dvě akční ukázky. První z nich „Checkpoint Charlie“ představovala dramatický přechod eskortované skupiny zajatců, při kterém byl jeden ze zajatců postřelen. Druhá ukázka „Setkání na demarkační linii“ proběhla přímo na křivsoudovském náměstí. Po násilném projetí uzávěrou, kterou si za cenu několika mrtvých povstalců vynutila osádka jednoho vozidla zbraní SS, dojela americká armáda. Další kolona, ve které jsem byli i my, byla již zastavena a odzbrojena Američany. Ti během kontroly lamentovali s vydáním příslušníků SS Sovětům. Díky zmatkům neustále troubícího vozidla nevrlého poručíka Wehrmachtu, který se snažil přednostně projet, se opět vyzbrojila část příslušníků zbraní SS a v nastalém zmatku se pokusila o útěk. Při útěku vyprovokovali přestřelku s američany. Vše dopadlo, jak se dalo čekat a náš odchod do zajetí tak lemovala těla této zoufalé skupiny, jenž byla během pár vteřin nemilosrdně postřílena. K vidění byly i scény, kdy rozčílení Američané dobíjeli sténající esesmany dávkami ze samopalů.

Na akci v Křivsoudově jsme zavítali prvně, ale celý koncept akce nás velmi potěšil a velmi rádi jsme přidali ruku k dílu. Za pozvání děkujeme našim kamarádům z Veteran Car Club Sturm. Dále děkujeme našim šetrným dozorcům z KVH Tommy z. s.

Foto – VCC Sturm

/Jürgen/