Sokolnice 1945


V sobotu 18.09.2021 se náš klub opět zapojil do pořádání další akce z cyklu „Krvavé jaro 1945”, který zaštiťuje spolek Acaballado z.s. Tentokrát jsme připravovali akci v Sokolnicích nedaleko Brna, kde na jaře 1945 probíhaly těžké boje. Akce i samotný bitevní střet proběhl v zámeckém parku, který díky velmi členitému terénu a možnosti vyhloubení okopů, vytvořil velmi realistické bojiště. Samotná akce byla připravována velmi narychlo a vše bylo zrealizováno za rekordní dobu tří týdnů! Jak je u nás zvykem, tak jsme zaštítili německou stranu, která tentokrát pojala pouze okolo 30 vojáků německé branné moci – Heer a tak byly stavy téměř ihned na maximálních možných počtech. Vedle našeho klubu se tak na bitevním poli v německých uniformách představili: KVH Belgie, KVH Schwarzach, KVH Waldsteinia, KVH Maxim, KVH 7. rota, KVH Ostwind, KVH Sturmtruppen a KVH Diverzanti z Brandenburgu.

Foto: Zdeněk Sedlák

Kromě frontových vojáků se na naší straně představila i děvčata z Kämpferinnen der Wehrmacht, která si připravila obsáhlou výstavu a prezentaci lazaretu.

Osazenstvo lazaretu DRK v Sokolnicích.
Foto: Zdeněk Sedlák

Program začínal ve 13:00 oficiálním zahájením. Každá následující půlhodina byla vyhrazena pro prezentaci jednotlivých stran. Ve 13:30 tak proběhla velmi zdařilá prezentace uniforem, vybavení, výzbroje a funkcí jednotlivých vojáků pěchotního družstva německé branné moci, které se ujali naši kamarádi z KVH Schwarzach, kterým tímto ještě jednou děkujeme.

Prezentace německé armády kamarády z KVH Schwarzach.
Foto: Zdeněk Sedlák

Následně se prezentoval německý i sovětsky lazaret, sovětská vojska a technika. Samotná bitva začala s krátkým zpožděním po šestnácté hodině a po celou dobu bylo opět doprovázena nahrávkou, která divákům přiblížila události z okolí, jak je zaznamenali pamětníci. Tak jsme před samotným střetem armád mohli představit zastřelení místní dívky německou hlídkou, nebo inspekci a smrt generálporučíka Hanse Källnera. Ten zemřel 18.04.1945 právě na zámku v Sokolnicích, kam byl převezen do lazaretu po těžkých zraněních, která utrpěl po útoku sovětského letadla. Pohřben byl v zámeckém parku.

Inspekce Hanse Källnera v podaní našeho kamaráda Jiřího Purketa.
Foto: Zdeněk Sedlák

Následovala poprava zběhu a samotná bitva. V té jsem se společně s kamarádky z KVH Waldsteinia ztvárnil obsluhu kulometu MG 42. Díky komplikacím s funkčností na těžké lafetě a s tím, že díky defektu vypadlo další kulometné postavení, jsme byli nuceni dát kulomet na dvounožku a zastat funkci nefunkčního kolegy. Náš MG 42 polykal pás za pásem a na konci bitvy leželo pod dýmajícím kulometem na 650 vystřelených nábojů.

Kulometné postavení v akci.
Foto: Zdeněk Sedlák

Bitevní střet byl velmi dynamický a v rychlém sledu se střídaly silné sovětské útoky s protiútoky houževnatých granátníků. Ovšem jak bývá zvykem na upomínkových akcích, jenž připomínají osvobození našeho území od nacistických vojsk, musela naše strana za velkých ztrát nakonec vyklidit bojiště a sláva vítězství patřila samozřejmě sovětským kolegům.
Velmi nás, jako spoluorganizátory, potěšily reakce fotografů, účastníků i diváků, kteří tuto komorní bitvu, svými slovy, hodnotí jako jednu z nejlepších v posledních letech. Všem za tyto milá slova děkujeme stejně jako spolku Acaballado z.s., že nás opět přizval k organizaci.

Celá galerie od Zdeňka Sedláka je ZDE. Další velmi povedená galerie od Borise Moskovského je pak ZDE.

Momentky z bitvy – Sokolnice 2021
Foto: Zdeněk Sedlák

Mimo jiné akci opět ozdobila naše děvčata Suzanne a Katherine.


Oficiální plakát akce