Czernina 1945 / Polsko 2021


Ve dnech 20. – 22. Srpna 2021 jsme se zúčastnili akce v Polsku, kterou pro nás prostředkovali naši dlouholetí kamarádi z GRH Festung Breslau, a kterou organizovali kolegové ze skupiny GRH Pionier39. Spolu s námi, se přes hranice vydali i kolegové z KVH Gardekorps z.s., KVH Sturmtruppen a KVH Ostwind. Akce probíhala mezi obcemi Czernina, Sułków a Żarki a byla nastavena jako bojová hra, kdy jsme měli střídavě dobývat a bránit jednotlivé obce. Vše začalo trošku nešťastně v sobotu ráno, když se zranil polský koordinátor české skupiny, což organizátorům způsobilo mírné komplikace. Vše se nakonec rozeběhlo a naše kluby byly rozděleny do dvou družstev granátníku Heer se dvěma kulomety MG 42. Sehranost našich klubů v útoku si vysloužila uznání našich polských kolegů, čehož si velmi vážíme stejně jako péči, kterou nám věnovali.

První den byl ve znamení rychlých pěších přesunů, průzkumu, útočných akcí, seznamování se s oblastí a teplého počasí, což pocítili především obtěžkané obsluhy kulometů. Po poledni jsme se usadili v obci Sułków, která byla pod neustálým tlakem sovětů. Odpoledne jsme byli vysláni do protiútoku jižním směrem, kde se nacházela osada Żarki. Po úspěšném vytlačení nepřátel jsme toto místo obsadili a přečkali ve vybudovaných pozicích až do večera. Druhý den ráno jsme obdrželi zprávy, že obec Sułków byla opět obsazena sověty, a že naše jednotky mají bít na špici útoku, který má obec opět dostat na naši stranu. Tento protiútok byl veden ze dvou směrů, přičemž my jsme měli za úkol čelní útok na obec. Ve střeleckých řetězech jsme se tak dostali až k okraji obce, kde jsme byli vrženi do lítého boje o každou zahradu a každou ulici. I přes to, že bylo mnoho našich granátníků pobito, tak jsme našeho cíle dostali a obec znovu obsadili. Opět se ukázala obrovská síla našich kulometů, v jejichž krycí palbě jsme se vrhali do útoku, a které držely naše nepřátele v uctivé vzdálenosti.

Tím končil náš podíl na této hře a přesunuli jsme se zpět do tábora a vyrazili na dlouhou cestu domů. Za možnost účasti, na této vydařené akci, ještě děkujeme všem organizátorům a především našim koordinátorům: Jacek Cielecki a Arek Drygas, kterým patří největší dík.

Akce se zúčastnilo pět členů našeho klubu: Velitel třetího družstva první čety: Jürgen, střelec kulometu třetího družstva Adam a jeho pomocník Albrecht a v neposlední řadě nás reprezentovali Suzanne a Kasha, které byly k vidění, jak v civilních šatech, tak ve stejnokrojích DRK.

Jürgen