Stárkov 2019


Letošní bitva v severočeském městečku Stárkov se věnovala událostem ve slunné jižní Francii v roce 1944, tedy vyloděním spojenců v této části Francie pod kódovým označením – Operace Dragoon. Náš klub byl přizván, aby trochu pomohl s organizací a tak jsme se, stejně jalo loni, ujali velení německých vojsk, s čímž nám pomohli kamarádi z KVH Gardekorps Praha. Hned v počátku jsme řešili problém, co udělat s kluby, které se zabývají pouze  zbraněmi SS. V sektoru operace Dragoon se totiž nenacházeli žádné tyto útvary a tak byly kluby vyzvány, aby se přestrojily do uniforem Wehrmachtu, nebo aby se zúčastnily na straně FFI (francouzského odboje). Kromě vojáků Heer se bitvy zúčastnilo i hojné množství padákových myslivců, jejichž řady doplnil i náš Adam. Ten v bitvě účinkoval po boku kamarádů z KVH Sturmtruppen, kteří se již delší dobou zabývají tématem německých parašutistů a minimálně u nás jde v tomto ohledu o klub na nejvyšší úrovni. Děvčata pak v samotné bitvě představovala francouzské kolaborantky, které byly po dobytí města lynčovány. 
 Závěrem bychom chtěli napsat, že jsme skutečně rádi za to, že se podařilo organizátorskému klubu SVH T-S 20 PLÁŇ zachránit bitvu ve Stárkově, která je pro nás každoroční tradicí. Já osobně jsem se zúčastnil této akce poprvé před čtrnácti lety v roce 2005. 

/Jürgen/

Základní informace o operaci Dragoon najdete zde.

Snímky z letošního ročníků:

Fotografie od Tomáše Šrejbera

Fotografie od Lenky Hladík Lukášové