DKR – Deutsches Rotes Kreuz


V roce 2018 do řad našeho klubu oficiálně přibyla děvčata Susanne a Katharine. Obě se rychle zhostily nově svěřených úkolu a již na akci
„Na západ“ zkompletovaly stejnokroje německého červeného kříže. V průběhu roku několikrát spolupracovaly se sestřičkami z projektu
Kämpferinnen der Wehrmacht
. V průběhu roku 2019 chceme dokončit předpřipravený a znovu započatý projekt estonských sestřiček ze stavu dvacáté divize zbraní SS. Obě slečny nejsou jen ozdobou akcí, neb prodělávají výcvik v pomoci při zraněních, která vznikají na našich akcích.


Foto: ttps://www.facebook.com/janbaresfotograf/