Heinz Heuer, RK-träger aus FG

Heuer

*: Berlin, 2.8.1918
+: 6.1.2002

Vojenskou službu započal v 18 letech u jednotky 5/Flak Regiment 12 v Döberitzu, posléze v 10/Flak Regiment 32 v Berlíně.

Dne 1.listopadu 1938 se stal policistou. Navštěvoval Policejní výcvikovou školu a později Policejní technickou školu v Berlíně, kde dokončil své vzdělání. Byl převelen k velitelství Ordnungspolizei jako osoba pro zvláštní službu, sloužil na Ministerstvu zahraničí a dále pak v zahraničním oddělení OKW/Abwehr.

Jako příslušník ORPO se stal po ustavení Polizei-Division jejím příslušníkem. Zde později vykonával službu v rámci Feldgendarmerie (Feldgendarmerie Trupp 300). V rámci předpisu o polním četnictvu byla jeho hodnost po přechodu od ORPO převedena do ekvivalentu FG, nikoliv SS (což mu mimochodem na konci války velmi ulehčilo situaci).

Nepojmenovaný 4

Během bitvy o Berlín sloužil Heuer v hodnosti Oberfeldwebel der Feldgendarmerie jako velitel jedné malé bojové skupiny, která byla součástí Kampfgruppe z.b.V. Berlin 5. Dne 16.4.1945 byl jako velitel této skupiny předvolán ke generálu Krebsovi, kde obdržel speciální úkol. Měl najít lokalizované nepřátelské velení a pokusit se ho zničit, zajmout „jazyky“ a pokusit se získat i dokumenty apod. Heuer se svou skupinou, čítající asi 28 mužů, dne 21.4. v noci skutečně velitelství objevila, překvapila jeho stráž a podařilo se získat důležité mapy a dokumenty. Při spáteční cestě narazili na nepřátelskou tankovou skupinu, čítající 40 tanků. Heuer a jeho muži se s touto skupinou pustili do boje a podařilo se jim zlikvidovat 27 nepřátelských tanků, z čehož Heuerovo osobní skóre bylo 13 vozidel.

Po úspěšném návratu předal generálu Krebsovi získané dokumenty a podal hlášení o bojovém střetu s nepřítelem. Za tento čin byl 22.dubna 1945 za přítomnosti generálů Krebse, Burgdorfa a Fegeleina dekorován Rytířským křížem a povýšen v poli na hodnost Leutnant der Feldgendarmerie.

Nepojmenovaný 3


 

Všechna ocenění Heize Heuera:

Železný kříž II. stupně
Železný kříž I. stupně
Odznak za zranění ve stříbře
Východní medaile
Válečný záslužný kříž II. třídy s meči
Řidičský odznak ve zlatě
2x zlatý Zvláštní odznak za zničení tanku
3x stříbrný Zvláštní odznak za zničení tanku
Rytířský kříž Železného kříže

Po skončení války se Heinz Heuer vrátil ke své policejní práci.

Pokud vás zajímá více informací o polním četnictvu (Feldgendarmerii), neváhejte navštívit odkaz www.feldgendarmerie.cz

 

Heuer Picture1

Nepojmenovaný 1

Nepojmenovaný 2

Nepojmenovaný 5