Rückmarsch 2024


Estonské družstvo u svého vozidla.

I letos se náš klub zúčastnil tradiční akce Rückmarsch. Tento ročník proběhl trochu nestandardně na severu středních Čech v prostou mezi Mnichovým Hradištěm, Nymburkem a Milovicemi. Náš obvyklý nepřítel – Američané, byl letos zaneprázdněn, díky kulatému výročí bojů ve Francii, a tak otěže převzali naši známí povstalci z okolí klubu – KVH DRUHÝ PLUK Nymbursko. Na vlně posledních válečných dní jsme se nesli od 30. dubna, kdy jsme začínali v Mnichově Hradišti, do 5. května, kdy akce končila v Milovicích. Náš klub a především jeho člen Petr V. se letos přidal do organizačního uskupení a stál za první bitvou tohoto ročníku. Ta se udála v Mnichově Hradišti na náměstí, hned vedle radnice. Scénář k bitvě jsem pak pro změnu sepsal já. Skládal se z několika bodů a opíral se o skutečné události ve městě, i o celkovou situaci v okolí na konci druhé světové války. Náš klub na Rückmarsch vyrazil, jak se k desetiletému výročí Estonského projektu náležitě patřilo, v Estonském. V celé lokalitě, kde jsme působili je pohyb těchto jednotek doložen, a tak jsme ve většině ukázek převzali roli těžce perzekuovaných mužů z 20. divize zbraní SS „Estonské č.1“ snažících se o úprk k západním spojencům. V průběhu dní jsme hned třikrát měnili místo tábora, neustále se střetávali s nepřítelem a byli v pohybu, což se na našem vzezření opět dost poznamenalo. Boje jsme ukončili ve veřejné ukázce v Milovicích, za hojné účasti jak diváků, tak účastníků. K této bitvě nás pojila i trocha nostalgie, neboť právě v Milovicích jsme před deseti lety prvně představili náš Estonský projekt. Za uplynulou dobu se naše řady a vědomosti značně rozrostly, což je patrně z přiložených fotografii. Po celý letošní Rückmarsch se náš klub vozil na korbě a v útrobách „naší“ Erenky, kterou po dlouhodobých problémech zprovoznil Albrecht, jen pár dní před akcí. Jeho úsilí se náležitě vyplatilo, protože pro nás všechny „Erena“ představovala velký komfort a opět i zážitek. Strava byla na akci řešena opět v podání polní kuchyně, která dennodenně kouzlila vynikající teplé pokrmy. Vše do sebe náležitě zapadalo a my si tak opět úžili zajímavý „návrat do minulosti“. Příští rok bude díky výročí 80 let od konce druhé světové války náročnější, ale pevně věříme, že se na této výjimečné akci opět všichni ve zdraví potkáme. Závěrem bychom rádi doplnili poděkovali všem, kteří se podíleli na organizaci a chodu této akce, především pak VCC Sturm, KVH VVP Milovice a KVH DRUHÝ PLUK Nymbursko.

/J/

Počasí nám letos velmi přálo a celou dobu se drželo na vysokých teplotách jen s několika přeháňkami.
Foto: KVH Wurm

Potřebná údržba zbraní po střetu s nepřítelem.
Foto: KVH Wurm

Oběd na cestách, krátká porada a opět přesun. V lesích na Nymbursku.
Foto: KVH Wurm

Náš klub byl jedním z nejpočetnějších na této akci, čehož si velmi vážíme.

Plakát k letošnímu ročníku: