Frikorps Danmark – složení jednotky

(Frikorps Danmark na cestě do Hamburku. Povšimněte si Dánských uniforem.)

Velení a vedení jednotky

Velitelé
19.07. 1941 – 23.02.1942: Christian Peder Kryssing
01.03.1942 – 02.06.1942: Christian Frederik von Schalburg
09.06.1942 – 11.06.1942: Hans von Lettow Voerbeck
11.06.1942 – 20.05.1943: Knud Borge Martinsen

Zástupci velitelů
24.02. 1942 – 28.02.1942: Knud Borge Martinsen
02.06.1942 – 08.02.1942: Knud Borge
21.02. 1943 – 20.05.1943: P. Neergaard-Jacobsen

(Knud Børge Martinsen, 1944)

Obsazení od 24.07.1941

Náčelník štábu:
Stubaf. Thor P. F. J. Jorgensen (do listopadu 1941).

Pobočník:
Ustuf. T. Kjærgaard Rasmussen (do listopadu 1941)
Ustuf. Knud Thorgils (do roku 1942)
Ustuf. Eduard Hein (Němec)
Ostuf. Gerd von Reitz Stein (Němec, pobočník pro školení vojáků a studijním program)

Praporní písař:
Oschaf. Hartvig N. Larsen
Uschaf. Bratr A. Elkjær (od 21.11.41 Hscharf. ve štábní funkci Scharf.)

Podřízení písaře:
Schütze Toft Christensen

Odpovědný pracovník:
Personál: Scharf. Ernst Brinkmann

Styčný důstojník:
Ostuf. Eduard Hein (Němec)
Ostuf. K. L. Lessing (Němec)

Ordonans:
Ustuf. Tage Petersen
Hstuf. H. A. Riis-Christesnen (od 11.06.41 do listopadu 41)
Ustuf. Carl Petersen (do května 1942)
Ustuf. Knud Thorgils (do listopadu 1942)
Ustuf. Fritz Bünte (Němec)

Zpravodajec (Ic):
Hstuf. Roland Schneider (Němec, od 11.01.41)

Zásobovací důstojník:
Ustuf. Tage Petersen (do ??.??.????)
Ustuf. Carl Petersen

Doplňovací důstojník:
Stubaf. Thor Jørgensen (do listopadu 1941)
Ustuf. Lorenz Lorenzen (pouze v doplňovací jednotce)

soldbuch4

(Druhá a třetí strana Ersatz(náhradního) Soldbuchu Arne Sorensena.)

Soudní důstojník:
Ustuf. Paul Hess (od 11.07.41, do 23.2.42)
Ustuf. Hans Olsen Müller

Důstojník intendantury:
Hstuf. Georg Beyer (Němec)
Ustuf. Jens P. W. Petersen (od 19.07.41)
Ustuf. Jørgen Salskov (od září 42)

Praporní lékař:
Ustuf. H. Sedláček (25.7.41-16.9.41)
Ustuf. Konrad Lotze (Němec)

Pomocný lékař:
Oschaf. L. F.Lorenzen

Zubař:
Hstuf. Andreas Johannesen
Dr. Julius Kappe (od 18.08.41, Němec)
Hschaf. Dr. Dietrich Mahler (Němec, 15.10.41-3.11.41)
Ustuf. Ernst Müller (Němec, od 3.11.41)

Kassenleiter:
Ustuf. Otto Schlotz (Němec)
Oschaf. Walter Hrubesch (německy, od 11.4.41)

Dílenský a opravárenský důstojník:
Ustuf. Henning Wessel (Němec)

Důstojník pro dopravu:
Ustuf. Sepp Wolf (Němec, říjen 41)

Důstojník pro vozidla:
Hschaf. Krogh Pedersen (říjen 41)

Technický důstojník:
Karl Wentz (Němec, t.F.K.I, od 1.10.41)

Palivový důstojník:
Ustuf. Heinz Hennecke (Od 25.11.41, Němec)

Veterinář:
Oschaf. Knud A. M. Stenbjørn

Zbrojmistr:
Oschaf. Herbert Jurisch

Zbrojmistrovský technický personál:
Oschaf. Willi Vollmer (Němec), Uschaf. Aage E. Dahl, Uschaf. Egon H. Friedrichsen, Uschaf. Asmus Friis, Rottf. Anton Lindblad, Rottf. Poul H. Rasmussen.

Důstojnický sluha:
Ustuf. Josef Zöchling (Němec)

Kovář:
J. A. Larsen (od 21.09.41)

Kuchyňský personál:
M. Lichtwark (Němec), řidič Oschaf. Bruno Korsitzki (od 01.12.41, Němec)

Velitel štábu praporu:
Hschf. Niels Hartvig Larsen

Štábní poddůstojník praporu:
Hans Peter Jensen (od 25.11.41)
Stabschaf. E. Poulsen

Kromě toho dále 102 poddůstojníků a vojínů, mimo jiné: Hschaf. E. Poulsen, Uschaf. Robert. Hansen, Uschaf. E. Hansen, Rottf. Gerhardt B. Holst, Rottf. F. Pedersen.

KFZ Fahrer (štábní řidiči):
PKW: H. Marks,
LKW: Herbert Specht.

(Schalburg na frontě. Fotka pořízena v době, kdy Frikorps spadal pod divizi Wiking.)

1. Rota

Velitel roty:
Hstuf. Winding H. Christensen (20.7.41-1.1.42),
Ustuf. Per Sorensen (1.1.42-23.5.43).

Čety:
Ustuf. Per Sorensen, Ustuf. Johannes Helmers, Ustuf. Henry Riis Christensen, Ustuf. Jen Nielsen, Ustuf. Alfred Nielsen, Ustuf. Wahle (bezpečnostní důstojník – němec), Oschaf. Leo Madsen, Oschaf. Spies Wolfgang Stascheid (němec), Ustuf. E. Jacobsen, Alfred T. Oksen, Jens Nielsen, P. H. Andersen. Schirrmeister Uschaf. Werner Häcker.

Další příslušníci: Instruktor Ustuf. E. Hein, J. Cortzen, Stabschaf. E. L. Christensen, S.A.J. Petersen, W. T. Larsen, Schaf. M. P.Manthey-Wagner, Hschaf. P. Windekilde Hansen, Uschaf. S.A. Christensen, Rottf. G. W. Rasmussen, Rottf. E. Larsen, Rottf. P. J. Poulsen, Uschaf. A.E.U. Gyldenstorf, Rottf. S. Petersen (finsko), Rottf. T.U.C.V. Duus, Rottf. A.H.C. Osted. Zbrojmistrovský asistent Schtz. Gunner Hoyer.

Dále 125 vojínů.

2. Rota

Velitel roty:
Hstuf. K. B. Martinsen,
Ustuf. Per Sorensen,
Ostuf. Boy Hansen (? -11.6.42) (Bezpečnostní důstojník),
Ustuf. Eigil Poulsen (11-12.6.42),
Dirk Ingvard Bonnek (12.6.42-?),
Ostuf. Bent Worsø-Larsen (? – 25.12.42)
Eigil Poulsen (25.12.42 -?).

Čety:
Ustuf. C.U. von Eggers, Ustuf. Vagn Viggo Nielsen, Ustuf. Helge A. Ellekilde, Ustuf. L.M.G. Larsen, Oschf. H. P. Jensen, Oschf. Hartvig Larsen,
Od listopadu 1941 také instruktor důstojník Ustuf.Boy Hansen, Ostuf. Josef Dombek (němec), Ustuf. Jensen, Ustuf. H. K. P. Andersen. 23.02.42 přistupuje Schirrmeister Uschaf. Oskar Scherer (němec).

Kromě toho 127 vojínů, mimo jiné:. Ustuf. H. Henneke, Stabschaf H.W. Petersen, P.V. Broberg, J. J. Nielsen, Uschaf.E. Hansen, Ustuf. S.J.L. Larsen, S. Chr istensen, Uschaf. L.P.F. Lund, Ustuf. E. Brørup, Rottf. J. Jensen, Rottf. G. Elton Jen-sen, Rottf. H. A. Kjellerup Keller, Rottf. J.P.S. Bjergbæk, Rottf. A. Laursen, Rottf. C. Petersen, Rottf. P. Sørensen.

3. Rota

Velitel roty:
Hstuf. Oluf Krabbe (20.7.41-1.2.42)
Hstuf. Preben Neergaard Jacobsen (2.2.42-5.6.42),
Alfred Nielsen (5.6.42-11.6.42)
Ostuf. Kristen Madsen Brodersen (11.6.42-17.6.42)
Hstuf. Vinutí Christensen (17.6.42-2.7.42),
Ostuf. Heinz Hennecke (2.7.42-23.5.43).

Čety:
Ostuf. Josef Dombek, Ostuf. Chr. Brodersen, Ostuf. Viktor Broberg, Ustuf. Hans K. P. Nordholm, Ustuf. Erik Fenger, Ostuf. H. Henneke, Oschf. Erling Hallas, Ustuf. von Eggers, Ustuf. Alfred Nielsen, Ustuf. Jørgen Jørgensen, Ustuf. Jens Magnus Andersen, Ustuf. J. Jensen, Oschaf. Petersen, Ustuf. Wahle, Johannes Helmers, L. R. Hjarvard, Stabschaf. Erik Høst Petersen, Uschaf. L. A. Block.

Dále 124 vojínů, mimo jiné:. Rottf. E. Bude Harvöe, Rottf. F. Larsen, Rottf. J. M. Andersen, Rottf. F. Johansen, C. Petersen, Rottf. J. Szimanski, Rottf. S. E. Jensen, Rottf. K. J.Johnsen, Rottf. E. Johansen, Rottf. E. Jensen, Rottf. Niels C.C.E. Dehn (kaprál v cizinecké legii), Rottf. J. Grum.

4. Rota

Velitel roty:
Hstuf. Knud H. E. Schock (20.7.41-1.2.42)
Ustuf. Helmut Stenger (němec) (2.2.42-1.5.42)
Hstuf. K. B. Martinsen (2.5.42-2.6.42)+ (9.6.42-11.6.42)
Ostuf. H. Stenger (11.6.42-23.5.43)

Důstojník k dispozici:
Hstuf. Didrik Bonnek (pobočník a ordonans)
Hstuf. Likvidační Christensen (pionerafd.)
Ostuf. Christian M. Brodersen.

Čety:
Ostuf. B. Worsøe-Larsen, Ustuf. Louis Roland Hjarvad, Ustuf. Niels V. Falgaard, Ustuf. Ole P. Kure, Ustuf. Hans Olsen Müller, Hstuf. Ernst H. C. Viffert, Hschf. Henry Riis Christensen (od 1.Kp). Ustuf. Werner Dürkopf (němec, artillerioffizier) Oschaf. W. Klingen (němec), Ustuf. Otto Brabränder (němec), Ustuf. Schardt (němec, od listopadu 42) Geschützfrh. Erik Böving, Uschaf. Edgar Mendler (bezpečnostní důstojník) (němec), Uschaf. Willi Vollmer, A. Nielsen, Ustuf. H. Moeckel , K. Munch Christensen, E. A. Larsen, Stabschaf. Bøwig H., A. E. Park, V.E. Larsen, H. D. Ahlefeldt-Laurvig, A. Graabæk, H. Hasslund, Arne Skov-Nielsen, H. W. Sørensen, K. E. Petersen, H. P. Larsen, E. Lipert, J. Asmild (finsko).

Dále 135 vojínů.

(Identifikační známka příslušníka záložni roty Dánského legionu.)

5.Rota

1.10.1941 se mění na Ersatzkompanie (záložní či doplňovací rota)

Velitel roty:
Hstuf. P. Neergaard Jacobsen (23.8.41-?),
Hstuf. Oluf Krabbe (? – Červen 42),
Ustuf. Mendel (červen 42)
Vagn V. Nielsen (bezpečnostní důstojník od 10.10.41.)

Od prosince 1941 nařízeno, že všechny Ersatzkompanie mají být zahrnuty do „Erstazbatalionu“, společného záložního praporu pro veškeré dobrovolnické legiony v rakouském Grazu. Dánská Ersatzkompanie byla převedena k tomuto praporu formálně k 18.12.1941. V lednu 1943 do praporu převádíme tři dánské důstojníky: Ustuf: Jørgen Jensen, Ustuf. Niels Larsen, Ustuf. Kaj Bertramsen.
Ersatzkompanii vede Hstuf. Kaj Islin Hansen, převeden do Grafenwöhr v dubnu 1943.

Ženistická jednotka

Vytvořena v listopadu 1941 o síle 30 mužů, vedl Hstuf. H. W. Christensen. Prosinec 1941 přebírá Ustuf. Falgaard a H. W. Christensen převeden ke štábu a zařazen jako zástupce velitele 3. Kp. Ženisté odesláni na specializované školení v Drážďanech.

Divizní garáž a dílna (I-Staffel)

od 12.11.41 ve městě Rogassen, s garáží, dílnou a autoškolou.
Velitel: Ustuf. Henning Wessel

Fortraengt-grusomhed

Autor: Prunelle

Zdroj: Archiv autora, internet