Výlet po československém opevnění


V sobotu 8.srpna podnikla část našich členů výlet do oblasti Náchodska, kde navštívili objekty československého opevnění z let 1936-1938. Na  výlet jsme vyrazili v „dobovém“, já s Albrechtem konkrétně v uniformách a výstroji jednotek německého Afrikakorpsu.

P8080020 P8080024

P8080035 WP_20150808_18_22_43_Pro

V rámci pochodu jsme současně testovali naše nové tropické vybavení. Počasí, v našich končinách nezvykle teplé, nám k tomu dalo příležitost. Již při cestě na místo teploměr v autě okolo půl druhé odpoledne ukazoval 38 stupňů Celsia, při pochodu, ve stínu lesa u pěchotního Srubu Jirásek byla teplota na betonu ve stínu krakorce a stromů 32 stupňů Celsia. Můžete nám věřit, že byť v tropickém, žádná legrace to nebyla. 😀


Během pochodu jsme navštívili následující objekty:
dělostřelecký srub N-S 75 „Zelený“ (součást dělostřelecké tvrze Dobrošov)
pěchotní srub N-S 72 „Můstek“ (součást dělostřelecké tvrze Dobrošov)
pěchotní srub N-S 73 „Jeřáb“ (součást dělostřelecké tvrze Dobrošov)
pěchotní srub N-S 80 „Jirásek“
pěchotní srub N-S 81 „Lom“
pěchotní srub N-S 82 „Březinka“


brezinka

Pěchotní srub N-S 82 „Březinka“

V roce 1938 měl srub osazeny dva pancéřové zvony. Vlevo to byl čtyřstřílnový zvon pro těžký kulomet a vpravo třístřílnový pro lehký kulomet. Oba byly vyrobeny ve Vítkovicích. Za okupace byly oba zvony vytrženy, členové KVH je v devadesátých letech nahradili přesnými maketami.

Značná pozornost byla věnována maskování objektu. Stěny byly pokryty kamuflážními barevnými omítkami, které jsou nyní pečlivě obnoveny. Na okraji stropní desky vyčnívaly háky pro zavěšení maskovacích sítí. Celý strop byl zakryt drny. Díky tomu při pohledu směrem od hranice srub zcela splýval se zatravněným valem zemního zásypu čelní stěny.

Pohled na podlážku v šachtě pravého pancéřového zvonu.

Před hlavními střílnami jsou na obou stranách ochranné, tzv. diamantové příkopy, hluboké 3,2 m a široké 1,5 m. Ty měly znemožnit nepříteli přístup ke střílnám a ztížit tak jejich zneškodnění, zabránit zasypání střílen zeminou vyhozenou výbuchem dělostřeleckého granátu a navíc měly sloužit jako jímky na prázdné nábojnice, které do nich padaly otvory pod střílnami.

K ochraně příkopu a hlavních střílen z kasemat byl určen lehký kulomet vz. 26 (zbraň N) a granátový skluz ústící do příkopu pod střílnou lehkého kulometu. I prostor vchodu byl postřelován z každé strany lehkým kulometem. Proti strmě dopadajícím dělostřeleckým granátům a leteckým pumám byly střílny opatřeny prodlouženými částmi stropu – tzv. krakorci. Na nich je nejlépe patrná dvoumetrová tloušťka stropu, která měla zaručit bezpečnost osádky před granáty do ráže 240 mm a 500 kg bombami.

Ve stěnách odvrácených od nepřítele jsou umístěny odvětrávací otvory a výfuk dieselagregátu zakryté masivními mřížkami svařenými z kolejnic. Tloušťka těchto stěn je v horním patře 1 metr, ve spodním patře 1,5 m.

Pohled do filtrovny

Za objektem se nachází zbylá část zásypu čelní stěny. Ten byl tvořen 4 m tlustou kamennou rovnaninou přímo u zdi a pak navezenou hlínou vysvahovanou zvolna do předpolí. Kamenná vrstva měla sloužit jako přídavná ochrana 2,25 metrů silné čelní stěny při zásahu dělostřeleckými granáty. V těchto místech je také umístěna revizní šachta kanalizace.

V okolí srubu je možno spatřit část rekonstruovaného systému protitankových a protipěchotních překážek.

Zdroj informací o pěchotním srubu N-S 82 „Březinka“: http://www.brezinka.cz/cz


Dělostřelecká TVRZ DOBROŠOV

Veřejnosti je zpřístupněn dělostřelecký srub N-S 75 „Zelený“ (jeden ze dvou přístupných objektů tohoto typu u nás), pěchotní srub N-S 72 „Můstek“ a část přilehlého podzemí (muniční skladiště, kasárna). Do podzemí vede 171 schod, zpět na povrch musí návštěvníci vystoupat po 226 schodech. Tvrz je sice bez jakéhokoliv původního vybavení a výzbroje (stavba nebyla v roce 1938 dokončena), ale prohlídka podzemí ohromí rozsáhlostí svých podzemních prostor.

obrazek35

N-S 72 „Můstek“

obrazek24

Expozice modelů čs. armády.

Zdroj informací o pevnosti Dobrošov: internetAutor: Prunelle
TOPlist