Veveří / Eichorn 1945


Ve dnech 12 – 13.dubna 2019 proběhla zatím největší akce, kterou náš klub spoluorganizoval. Pod vedením Akce Acaballado jsme spolu s Klub vojenské historie GARDEKORPS-Praha, z. s. připravili celo-víkendovou akci.

Foto: Akce Acaballado

Začali jsme prezentací v brněnské části Bystrc. Ta začala okolo 14 hodiny a pro návštěvníky byla připravená pestrá paleta techniky uniforem a informací od přítomného historika a moderátorů. Unikátem naší prezentace byl originální stroj SdKfz.251D , který přivezl pan Lehár. Následně se všichni přesunuli na samotný hrad a začali budovat dobové tábory. Sovětská vojska se zabydlela na tzv. přihrádku. Německá vojska se spojenci pak na samotném hradě, kdy v černé kuchyni vznikl štáb s veškerým potřebným zařízením a na nádvořích dobové tábory a polní kuchyně. V té naši kamarádi z KVH Enzian celou sobotu kouzlili vynikající pokrmy. Místo neoblíbeného guláše, který bývá na akcích typicky, připravili vynikající Schweinesuppe a mnohé další.

Volnou plochu s dlažbou zaplnily motocykly a automobily. Posledním zabydleným místem byl lazaret, který vznikl ve vnitřních prostorech jedné z hradních budov. Sestřičky z Kämpferinnen der Wehrmacht, které se v něm prezentovaly, připravily pro návštěvníky zajímavou výstavku i přednášky. U sovětů, byla k vidění kromě protějšku německého lazaretu, který přivezli manželé Vítovi, třeba i polní pošta, ze které si mohli návštěvníci skutečně poslat dopis svým blízkým.

V průběhu soboty čekal na návštěvníky celodenní bohatý program. Kromě ukázek uniforem, techniky a již zmíněných dobových táborů všech armád, zpestřila akci úžasná vystoupení dam a pána z Pin Up & Vintage Studio, se kterými nás kromě dlouholeté spolupráce pojí především přátelství. Ve dvou přehlídkách, doplněných za srdce beroucím příběhem skupiny kamarádů a jejich osudů, nám ukázali průřez módy v předválečném, válečném a poválečném období.

Mimo přehlídku se společně se sestrami z lazaretu zúčastnili veřejné bitevní ukázky, která proběhla ve 14:00. Nazvána byla „PŘEHRADA 1945“. Znázorňovala souhrn událostí, které se v okolí skutečně udály. Úprk německého i českého civilního obyvatelstva, ústup německých oddílů a kolony pancéřů, jejich opětovnou cestu do města a překvapující rozstřílení tohoto obrněného oddílu jednotkou kozáků, která operovala téměř v týlu německých jednotek. Pojďme si přiblížit samotnou bitvu.

Přehrada 1945

V počátku byla většina vojska obou stran na východišti blíže k Brnu. Po celou dobu bitevní ukázky byly z reproduktorů pouštěny vzpomínky paní Kubínové (v průběhů bojů byla přímo na hradě Veveří) a vypravěč divákovi přibližoval konkrétní historické souvislosti. Ve středu bitevního pole byla pouze hlídka polního četnictva a dva příslušníci Volkssturmu.

K té se připojil velitel pancéřové kolony, který dorazil se svým doprovodem v Kübelwagenu a dohlížel na své stroje, jenž se stahovali k Veveří. Postupně ke stanovišti přijíždělo množství kolové i pásové techniky, která byla obsazena jak vojáky, tak civilisty. Zástupce velitele bez servítek strhával civilisty kteří, dle jeho slov, neměli na této technice co dělat. Ohledy nebral ani na těhotnou dívku. O tu se po jeho zásahu musely postarat přítomné sestry DRK (Německý červený kříž). Stejně netaktně si počínalo i polní četnictvo.

Po krátké výměně názorů odjela kolona z prostoru a místo ní přicházely různé útvary armády. Tu její velitel rozmístil do obranných postavení na úbočí hradu. V následující pasáži se zformovaná část kolony vydala na svou poslední pouť směrem k Brnu. V půlce nadcházejícího bitevního pole se kolona zastavila a čekala na další divizní pancéře. Velitel byl skrz radistu v jednom z SdKfz.251 ve spojení se zbytkem jednotky, když v tom se na kolonu ze zálohy vyřítili Kozáci.

Ti překvapené granátníky doslova rozstříleli z několika metrů. Mrtví padali z otevřených dveří vozidel, nechápající co se vlastně děje. V panice prchající vojáky pak rozsekali Kozáci na koních. Přeživší z kolony se pod silnou ochrannou palbou z hradu přesunuli pod jeho ochranu.

Během pár minut bylo po všem a přeživší šli zkontrolovat škody. Jeden obrněný transportér vyhořel a jeho vrak zůstal vyrabovaný na bojišti. Druhý se spolu s nákladním automobilem podařilo zprovoznit a stáhli se zpět k hradu.

Do nastalého klidu se opět vrhly sovětské jednotky, tentokrát už v plné síle. První se na bojišti objevili průzkumnici, kteří byli přibiti k zemi silnou kulometnou palbou dvou pal-postů s kulomety MG42.

Postupně tlak sovětů sílil a německé jednotky začaly prostor postupně opouštět. Posledním zoufalým výkřikem byl německý protiútok, který vykrvácel před kulomety rudých a poslední ranou mu byl pancéř T34/76, který dorazil na bojiště. Jak Němci, tak Maďaři vykrváceli a kdo nepadl, prchl v panice směrem na západ. Sověti postupně obsadili celé bojiště a začali se starat o své raněné. Koncem ukázky pak byla pieta sovětům, kteří jsou stále někde v prostoru a okolí hradu pohřbení. Četla se jejich jména, zařazení, data úmrtí a přibližné místo pohřbení.

h

Velmi milým překvapením byla hojná účast diváků, které neodradilo ani chladnější počasí, ani to že se jednalo o nultý ročník. Účastnilo více jak 250 členů z nejméně 35 klubů vojenské historie, kteří se k nám sjeli z celé republiky.

V průběhu akce bylo možno vidět tuto techniku:
WH: SdKfz.251D (originál), SdKfz.251D (replika), KdF.82 Kübelwagen, Praga RN, Kfz. 51, Opel Kadet, motocykly, Truppenfahrrad, polní kuchyně Hf 11.
RKKA: T34/76 (replika), M3A1 White Scout, Jeep Willis a další.

Jelikož si rádi hrajeme s detaily, tak německé „polopásy“ a nákladní automobil byly doplněny divizními znaky divize, ze které byly i stroje, u přehrady skutečně zničeny.

Divizní znak 6.Pz.Div. na přídi originálního SkKfz.251D.
Foto:
https://www.flickr.com/photos/theadventurouseye/sets/72157677727127747/page2

Celou akci pro nás opět zdokumentoval náš kamarád Jan Bareš, kterému tímto ještě jednou děkujeme. Zájem o jeho album, další alba, reakce účastníků a návštěvníků dávají tušit, že se akce vskutku povedla a naše několikaměsíční vyčerpávající práce se tak vyplatila.

Celé album Jana Bareše na FB:
https://www.facebook.com/jenda.bary.3/media_set?set=a.2339274513018245&type=3

Poděkovaní za spolupráci a velkou pomoc patří:
Akce Acaballado
Pin Up & Vintage Studio
Adam Hájek + KVH Gardekorps Praha
Andrea Šimečková
Petr Bláha
Ivan Vystrčil
Šárka Fialová
Jan Bareš
Michal Kunický


Fotografie neslouží k podpoře a propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka dle paragrafu 260, trestního zákona č. 140/1961 Sb.!