Cvičení 2019


Nedávno proběhlo druhé cvičení pod hlavičkou KVH Gardekorps a náš klub byl opět u toho. Výcvikem prošlo naše družstvo společně s kamarády z KVH Wurm a velel mu náš člen Adam. Katrin se účastnila výcviku DRK, kde vedla svou vlastní přednášku jejíž tématem byly základy první pomoci. Já jsme se opět ujmul postu instruktora na stanovišti – allgemeine Grundausbildung. Na tomto stanovišti jsem vyučoval / opakoval všeobecné základní informace, které by každý člen KVH prezentující německou armádu znát. Vojáci se seznámili s detaily správného nošení uniformy a výstroje, jak správně vzdávat poctu, rozdělení mužstva, jeho funkce a výzbroj v pěchotním družstvu, signály píšťalkou a základní nonverbální signály využitelné v poli.
Vojáci samozřejmě prodělali i další stanoviště, kde se učili taktice pěchotního družstva, pořadovému výcviku, zdravovědě a výcviku pancéřových granátníků.
Každý bod byl samozřejmě bodován, aby měli účastníci náležitou motivaci.
Novinkou letošního cvičení, kterou jsem letos prvně zkoušeli, byla koordinace v četě – Zug. Družstva se v tomto útvaru učila správně nastupovat, pochodovat a rozvíjet do útoku.
Celým výcvikem prošlo na více jak padesát účastníků rozdělených do pěti družstev. Šestým družstvem byla již zmíněná děvčata od německého červeného kříže, která samozřejmě nebyla bodována jako granátníci.
Nejlépe se ve výsledném žebříčku umístilo družstvo padákových myslivců z klubů KVH Sturmtruppen a KVH Ostwind. Fotomateriál pořidil náš kamarád Honza Bareš, se kterým nás pojí dlouholetá spolupráce.

Níže můžete vidět několik snímků našich členů. Více fotografií již brzy v galerii.

/Jürgen/


Památeční fotografie účastníků.
Katrin jako sestra DRK.
Instruktor sledující výcvik čety.
Vytoužená chvilka odpočinku našeho družstva.
Richard po lehkém namožení kolene při následném nařízeném klidu.
Adam a Albrecht – Velitele a střelec kulometu – první dva muži družstva.
Letos jsme opět fungovali jako granátníci zbraní SS.
Soustředění granátníci poslouchající přednášku.
Stejně jako ve škole.